WRACAMY DO KATEDRY

 

MODLITWA KORONACYJNA

 

Maryjo, Matko Jezusowa, która jesteś od wieków w koszalińskiej katedrze Gospodynią Bożego domu i orędowniczką w ludzkich sprawach, wybieramy Cię na Królowę w sercach mieszkańców Pomorza Środkowego i Północnej Wielkopolski, koronujemy na Panią Koszalina jako biskupiej stolicy, pozdrawiamy we wszystkich wspólnotach składających się na Kościół parafialny i diecezjalny.

Przyjmij koronę naszej powszedniej pobożności i świętości odświętnej, uciesz się klejnotem naszej wierności wszystkim ślubowaniem, tym jasnogórskim i sakramentalnym, skrzatuskim i katedralnym, i tym składanym przed Bogiem na progu naszych domów.

Nauczyliśmy się takiego zawierzenia od św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II, którzy wybrali Cię pierwsi i przeszli przez życie dobrze czyniąc, i osiągając szczyty doskonałości ziemskiej.

Maryjo, która jesteś w tryptyku koszalińskiej katedry i podajesz nam Jezusa, owoc Twojego życia, jednocz nas w modlitwie i apostolskim działaniu, umacniaj w powołaniach i zadaniach, wychowuj w rodzinie Bożych dzieci i módl się za nami.NOWA SZATA KRÓLOWEJ

Informacja na otwarcie katedry po remoncie – grudzień 2018 

Spotkanie z Chrystusem i Jego Kościołem w koszalińskiej katedrze po ośmiu miesiącach intensywnych prac konserwatorskich i instalacyjnych oraz historycznej nieobecności liturgii wiąże się z wdzięcznością dla Boga i ludzi. Rozproszona wspólnota parafialna i diecezja „bezdomna” w tym czasie powracają do swojego domu z początkiem Adwentu AD 2018. Zapraszamy wszystkich w progi katedry i prosimy o wdzięczną modlitwę za całą rzeszę dobroczyńców i wykonawców tego zbożnego dzieła.

Duchowe odczytanie „nowej szaty Królowej”, tak możemy nazywać rozjaśnione wnętrze świątyni, spróbujemy przeżyć otwierając Księgę Objawienia św.Jana:

„Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.i dano jej oblec bisior lśniący i czysty” – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. (…) Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”. (Ap19,7-9) Nazywamy Oblubienicę Baranka zadomowianą w katedrze koszalińskiej Królową i przywołujemy apokaliptyczną koronę zwycięskiej Matki Mesjasza. W tym obrazie odczytajmy zachętę, aby rozważyć, przemodlić, przygotować dosłowną koronację figury Maryi w tryptyku odnowionym po pięciu wiekach w 2012 r .. Jeżeli jest to Boża sprawa i Opatrzność sprawi jako możliwą koronację na SO-lecie diecezji, to czeka nas w najbliższych latach wielka duchowa praca, dla której iskrą zapalną są nowe światła tegorocznego Adwentu.PRACE WYKONAWCZE DZIĘKI DOTACJOM PUBLICZNYM

Odnowione wnętrze katedry koszalińskiej swoją jasnością architektury i naturalnym ciepłem zaprasza do modlitwy i duchowego przeżywania obecności w domu Bożym. Decyzje historyków sztuki i konserwatorów przyniosły nową aranżację świątyni, która wpisuje się w średniowieczną tradycję kształtowania gotyckich budowli goszczących liturgię katolicką. Wszystkie powierzchnie, ścian zostały pokryte pobiałami i tynkami, a elementy konstrukcyjne-czyli sklepienia, łuki, filary­otrzymały polichromie oparte na badaniach pierwotnego wystroju kolorystycznego katedry.

Rozjaśnione wnętrze zostało podkreślone zmodernizowanym oświetleniem oraz szarozieloną posadzką w nawie wykonaną z wapienia olandzkiego. Prezbiterium zaś ma na posadzce brunatno-zieloną szachownicę z wapienia gotlandzkiego. Pod posadzką zainstalowano urządzenia grzewcze, która mają zapewnić przyjazny mikroklimat w okresie chłodniejszej pogody. Badania archeologiczne przyniosły odsłonięcie w prezbiterium pierwotnej posadzki z XIV w., oraz odtworzenie w nawie południowej pięciu nisz, pełniących przed reformacją rolę armariów (szaf zakrystyjnych) na potrzeby liturgii sprawowanej przy licznych bocznych ołtarzach w kościele. Odkryte pochówki z minionych wieków zostały przebadane i godnie pogrzebane w tych samych miejscach, a pamięć o wszystkich podkreśla płyta komemoracyjna z trójjęzycznym napisem w centrum nawy. Katedrę ozdobi zrekonstruowany XVll-wieczny tryptyk z obrazem „Ostatniej Wieczerzy”. Pierwotnie znajdował się on w kościele w Łeknie, a teraz będzie zapraszał do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wartość projektu wyniosła ponad 3 550 000 zł. Dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pokryła koszty prac w kwocie ponad 2 900 000 zł, a wkład własny został opłacony przez Miasto Koszalin sumą 300 000 zł oraz Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską i Parafię katedralną.

Zadania przewidziane w projekcie realizowanym w tym roku obejmują:

–    konserwację murów ścian, filarów i sklepień nawy z przyległymi wnętrzami z nową aranżacją polichromii, odtworzeniem nisz-armariów, zachowaniem świadka pierwszej posadzki (XIV w.) w prezbiterium,
–    wymianę kamiennej posadzki w nawie i prezbiterium oraz instalację ogrzewania podłogowego,
–    modernizację oświetlenia nawy,
–    rekonstrukcję tryptyku „Ostatniej Wieczerzy” z Łekna,
–    konserwację muru zachodniego przy wieży i ogrodzenia.INNE INWESTYCJE

Niektóre elementy wyposażenia katedry znalazły swoje nowe usytuowanie. Pod wieżą urządzono dwie komory grobowe i w jednej z nich spoczęła trumna z ciałem ś. p. Biskupa Czesława Domina ( + 1992); podobne grobowce znalazły się pod posadzką kaplicy adoracji.

Diecezja i Parafia pokryła koszty wykonania kolejnych zadań:

–    wymiana nagłośnienia świątyni,
–    modernizacja instalacji alarmowej,
–    instalacja urządzeń telewizji internetowej,
–    zbudowanie 4 komór grobowych,
–    odnowienie ławek w nawie.

W tym roku trwają kolejne etapy remontu zabytkowych organów (zakończenie w 2019 r.l, które są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( ok. 850 000 zł) i Miasto Koszalin (72 000 zł).

POBIERZ ULOTKĘ

25.11.2018 – 02.12.2018

intencje25112018

Wieczorem w sobotę 1 grudnia powracamy z liturgią do świątyni katedralnej

Wieczorem w sobotę 1 grudnia powracamy z liturgią do świątyni katedralnej, rozpoczynając o godz. 17.15 Nieszporami z lucernarium (błogosławieństwo światła) i o godz. 18.00 Mszą św. I Niedzieli Adwentu. W niedzielę 2 grudnia pełny program liturgiczny z korektą. Msze św. niedzielne w katedrze będą sprawowane według następującego porządku: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00 i 19.00. W kościele pw. św. Józefa o godz. 11.00 oraz Msza św. w jęz. łacińskim o godz. 18.00. Od poniedziałku 3 grudnia zapraszamy na Msze roratnie w dni powszednie o godz. 6.15.

18.11.2018 – 25.11.2018

intencje18112018

11.11.2018 – 18.11.2018

intencje11112018

04.11.2018 – 11.11.2018

intencje04112018