Dyspensa 17.06.2022

Dyspensa 17.06.2022

Zaproszenie na Jubileusz Diecezji

Zaproszenie 50