Aktualności

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie

Spotkania małżeńskie

WEEKEND DLA NARZECZONYCH      28-30.05.2021 – online

Zgłoszenia: tel.600984248 lub email: mtell@op.pl

strona ogólnopolska ruchu (m.innymi świadectwa narzeczonych) www.spotkaniamalzenskie.pl

Rekolekcje są czasem odkrywania i formułowania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość i sakrament małżeństwa oraz jaką rolę odgrywa wiara w kształtowaniu wzajemnej relacji. Uczestnicy uczą się także zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania autonomii w związku.
Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Czas ten pozwala parom przyjrzeć się, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe. Zajęcia prowadzone są przez trzy pary małżeńskie i kapłana.
Rekolekcje spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich, a ich uczestnicy uzyskują zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.
Program nie uwzględnia  wizyty w parafialnej poradni rodzinnej, do której zobowiązani są narzeczeni.

© Copyright - Katedra Koszalin