Aktualności

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie

Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych.

Św. Jan Paweł II niejednokrotnie wzywał Kościół i duszpasterzy do : ,,okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę’’. W myśl tych słów Kościół wychodzi naprzeciw tym trudnością, pokazując jednocześnie istotę i znaczenie osób żyjących w związkach niesakramentalnych w oczach Boga.

Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w cywilnych związkach małżeńskich, które po rozwodzie zawarły ponowny związek, bądź z obiektywnych powodów nie mogą zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 19.00 w Sali 103. Serdecznie zapraszamy.

© Copyright - Katedra Koszalin