26.06.2021 – 3.07.2022

int. 26.06.2022

Ogłoszenia 26.06.2022

ogłoszenia 26.06.2022

Dyspensa 17.06.2022

Dyspensa 17.06.2022

Zaproszenie na Jubileusz Diecezji

Zaproszenie 50