ŚRODA POPIELCCOWA

 
 

Porządek Mszy św. w katedrze w Środę Popielcową:
6.30
7.00
9.0012.0016.3018.00

Schola – zaproszenie