Pielgrzymka Świętych Gór

Zapraszamy do udziału w XXIII Pielgrzymce Świętych Gór, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2023 r. Trasa pielgrzymki: Góra Chełmska – Maszkowo – Szczeglino – Kościernica (nocleg) – Nacław- Garbno – Dadzewo – Święta Góra Polanowska

Rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania: 17 czerwca 2023 r. godz. 12.00 (Sanktuarium na Górze Chełmskiej)

Zakończenie: 18 czerwca 2023 r. godz. 15.00 (Pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej)

Po zakończeniu pielgrzymowania jest możliwy powrót autokarem do Koszalina. 

Zapisy i informacje: tel. 723 609 800   

Dziękujemy Siostrom Szensztackim, Księżom Proboszczom z trasy przejścia i o. Januszowi z Góry Polanowskiej za życzliwość i pomoc w organizacji pielgrzymki.

Ogłoszenia 4.06.2023

ogłoszenia 04.06.2023

Marsz życia – zaproszenie