Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych.

Spotkanie niesakramentalnych odbędzie się w Niedzielę 9 grudnia 2018 r. o godzinie 18.00, na plebanii przy ul. Chrobrego 7

WRACAMY DO KATEDRY

 

MODLITWA KORONACYJNA

 

Maryjo, Matko Jezusowa, która jesteś od wieków w koszalińskiej katedrze Gospodynią Bożego domu i orędowniczką w ludzkich sprawach, wybieramy Cię na Królowę w sercach mieszkańców Pomorza Środkowego i Północnej Wielkopolski, koronujemy na Panią Koszalina jako biskupiej stolicy, pozdrawiamy we wszystkich wspólnotach składających się na Kościół parafialny i diecezjalny.

Przyjmij koronę naszej powszedniej pobożności i świętości odświętnej, uciesz się klejnotem naszej wierności wszystkim ślubowaniem, tym jasnogórskim i sakramentalnym, skrzatuskim i katedralnym, i tym składanym przed Bogiem na progu naszych domów.

Nauczyliśmy się takiego zawierzenia od św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II, którzy wybrali Cię pierwsi i przeszli przez życie dobrze czyniąc, i osiągając szczyty doskonałości ziemskiej.

Maryjo, która jesteś w tryptyku koszalińskiej katedry i podajesz nam Jezusa, owoc Twojego życia, jednocz nas w modlitwie i apostolskim działaniu, umacniaj w powołaniach i zadaniach, wychowuj w rodzinie Bożych dzieci i módl się za nami.NOWA SZATA KRÓLOWEJ

Informacja na otwarcie katedry po remoncie – grudzień 2018 

Spotkanie z Chrystusem i Jego Kościołem w koszalińskiej katedrze po ośmiu miesiącach intensywnych prac konserwatorskich i instalacyjnych oraz historycznej nieobecności liturgii wiąże się z wdzięcznością dla Boga i ludzi. Rozproszona wspólnota parafialna i diecezja „bezdomna” w tym czasie powracają do swojego domu z początkiem Adwentu AD 2018. Zapraszamy wszystkich w progi katedry i prosimy o wdzięczną modlitwę za całą rzeszę dobroczyńców i wykonawców tego zbożnego dzieła.

Duchowe odczytanie „nowej szaty Królowej”, tak możemy nazywać rozjaśnione wnętrze świątyni, spróbujemy przeżyć otwierając Księgę Objawienia św.Jana:

„Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.i dano jej oblec bisior lśniący i czysty” – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. (…) Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”. (Ap19,7-9) Nazywamy Oblubienicę Baranka zadomowianą w katedrze koszalińskiej Królową i przywołujemy apokaliptyczną koronę zwycięskiej Matki Mesjasza. W tym obrazie odczytajmy zachętę, aby rozważyć, przemodlić, przygotować dosłowną koronację figury Maryi w tryptyku odnowionym po pięciu wiekach w 2012 r .. Jeżeli jest to Boża sprawa i Opatrzność sprawi jako możliwą koronację na SO-lecie diecezji, to czeka nas w najbliższych latach wielka duchowa praca, dla której iskrą zapalną są nowe światła tegorocznego Adwentu.PRACE WYKONAWCZE DZIĘKI DOTACJOM PUBLICZNYM

Odnowione wnętrze katedry koszalińskiej swoją jasnością architektury i naturalnym ciepłem zaprasza do modlitwy i duchowego przeżywania obecności w domu Bożym. Decyzje historyków sztuki i konserwatorów przyniosły nową aranżację świątyni, która wpisuje się w średniowieczną tradycję kształtowania gotyckich budowli goszczących liturgię katolicką. Wszystkie powierzchnie, ścian zostały pokryte pobiałami i tynkami, a elementy konstrukcyjne-czyli sklepienia, łuki, filary­otrzymały polichromie oparte na badaniach pierwotnego wystroju kolorystycznego katedry.

Rozjaśnione wnętrze zostało podkreślone zmodernizowanym oświetleniem oraz szarozieloną posadzką w nawie wykonaną z wapienia olandzkiego. Prezbiterium zaś ma na posadzce brunatno-zieloną szachownicę z wapienia gotlandzkiego. Pod posadzką zainstalowano urządzenia grzewcze, która mają zapewnić przyjazny mikroklimat w okresie chłodniejszej pogody. Badania archeologiczne przyniosły odsłonięcie w prezbiterium pierwotnej posadzki z XIV w., oraz odtworzenie w nawie południowej pięciu nisz, pełniących przed reformacją rolę armariów (szaf zakrystyjnych) na potrzeby liturgii sprawowanej przy licznych bocznych ołtarzach w kościele. Odkryte pochówki z minionych wieków zostały przebadane i godnie pogrzebane w tych samych miejscach, a pamięć o wszystkich podkreśla płyta komemoracyjna z trójjęzycznym napisem w centrum nawy. Katedrę ozdobi zrekonstruowany XVll-wieczny tryptyk z obrazem „Ostatniej Wieczerzy”. Pierwotnie znajdował się on w kościele w Łeknie, a teraz będzie zapraszał do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wartość projektu wyniosła ponad 3 550 000 zł. Dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pokryła koszty prac w kwocie ponad 2 900 000 zł, a wkład własny został opłacony przez Miasto Koszalin sumą 300 000 zł oraz Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską i Parafię katedralną.

Zadania przewidziane w projekcie realizowanym w tym roku obejmują:

–    konserwację murów ścian, filarów i sklepień nawy z przyległymi wnętrzami z nową aranżacją polichromii, odtworzeniem nisz-armariów, zachowaniem świadka pierwszej posadzki (XIV w.) w prezbiterium,
–    wymianę kamiennej posadzki w nawie i prezbiterium oraz instalację ogrzewania podłogowego,
–    modernizację oświetlenia nawy,
–    rekonstrukcję tryptyku „Ostatniej Wieczerzy” z Łekna,
–    konserwację muru zachodniego przy wieży i ogrodzenia.INNE INWESTYCJE

Niektóre elementy wyposażenia katedry znalazły swoje nowe usytuowanie. Pod wieżą urządzono dwie komory grobowe i w jednej z nich spoczęła trumna z ciałem ś. p. Biskupa Czesława Domina ( + 1992); podobne grobowce znalazły się pod posadzką kaplicy adoracji.

Diecezja i Parafia pokryła koszty wykonania kolejnych zadań:

–    wymiana nagłośnienia świątyni,
–    modernizacja instalacji alarmowej,
–    instalacja urządzeń telewizji internetowej,
–    zbudowanie 4 komór grobowych,
–    odnowienie ławek w nawie.

W tym roku trwają kolejne etapy remontu zabytkowych organów (zakończenie w 2019 r.l, które są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( ok. 850 000 zł) i Miasto Koszalin (72 000 zł).

POBIERZ ULOTKĘ

Wieczorem w sobotę 1 grudnia powracamy z liturgią do świątyni katedralnej

Wieczorem w sobotę 1 grudnia powracamy z liturgią do świątyni katedralnej, rozpoczynając o godz. 17.15 Nieszporami z lucernarium (błogosławieństwo światła) i o godz. 18.00 Mszą św. I Niedzieli Adwentu. W niedzielę 2 grudnia pełny program liturgiczny z korektą. Msze św. niedzielne w katedrze będą sprawowane według następującego porządku: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00 i 19.00. W kościele pw. św. Józefa o godz. 11.00 oraz Msza św. w jęz. łacińskim o godz. 18.00. Od poniedziałku 3 grudnia zapraszamy na Msze roratnie w dni powszednie o godz. 6.15.

Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych.

Św. Jan Paweł II niejednokrotnie wzywał Kościół i duszpasterzy do : ,,okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę’’. W myśl tych słów Kościół wychodzi naprzeciw tym trudnością, pokazując jednocześnie istotę i znaczenie osób żyjących w związkach niesakramentalnych w oczach Boga.

Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w cywilnych związkach małżeńskich, które po rozwodzie zawarły ponowny związek, bądź z obiektywnych powodów nie mogą zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 19.00 w Sali 103. Serdecznie zapraszamy.

Nowe szaty Oblubienicy Baranka

 

– Wnętrze naszej katedry osiąga już swój finalny kształt – mówi ks. Henryk Romanik, proboszcz i diecezjalny konserwator zabytków. Z okazji święta Poświęcenia Kościoła Katedralnego zapraszamy do środka.

Prace kamieniarskie w prezbiterium, nawach oraz w kaplicy adoracji są już prawie zakończone.
– Robi wrażenie sposób konserwatorskiego potraktowania wszystkich powierzchni w nawach – na ścianach, sklepieniach i filarach. Niektóre części ceglane zostały pokryte cienką pobiałą, pozostawiając widoczną fakturę muru. Z drugiej strony pojawiła się kolorystyka, która została wystudiowana przez specjalistów od architektury gotyckiej – wyjaśnia ks. Henryk Romanik.

 

Czytaj więcej na stronie Gościa Niedzielnego

Ministrantów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Mistrzostwa w szachach III Indywidualne i Drużynowe Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie

Taca sprzed lat?

W trakcie badań archeologicznych w koszalińskiej katedrze znaleziono monety – m.in. denary koszalińskie z XV wieku. Ktoś je upuścił 500 lat temu. Dzisiaj je podnosimy.

Oprócz denarów koszalińskich w rozkopanej katedrze znalazły się także pfennigi i gute pfennigi pruskie z końca XVIII i początku XIX wieku.
– To są drobne monety składane na ofiarę. Czasami były gubione, wpadały w fugi posadzki ceglanej lub między deski – wyjaśnia Zbigniew Stanisławski, archeolog i numizmatyk, który bierze udział w badaniach prowadzonych przy okazji remontu świątyni.
O wiele starsze i znacznie cenniejsze są wspomniane już XV-wieczne denary koszalińskie, ale także słupskie, kołobrzeskie czy stargardzkie. Można je rozpoznać po charakterystycznych znakach.

więcej przeczytasz na stronie
https://koszalin.gosc.pl/doc/4991408.Taca-sprzed-lat

Studia Teologiczne w Koszalinie

GK24. Katedra w Koszalinie w rękach archeologów

W katedrze w Koszalinie prace archeologiczne prace trwają już od jakiegoś czasu i są połączone z remontem jaki trwa wewnątrz świątyni. Zakres prac m.in zakłada całkowitą wymianę posadzki, ale zanim to nastąpi w kilku miejscach została ona już zdjęta przez archeologów.

więcej przeczytasz na
http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/g/katedra-w-koszalinie-w-rekach-archeologow-zobacz-wyjatkowe-wideo-i-zdjecia-z-prac,13143378,28727458/

Bierzmowanie

W poniedziałek Ks. Biskup Paweł Cieślik udzielił sakramentu bierzmowania dla 31 osób z parafii katedralnej.