Kolęda 2019

2 stycznia (środa) Giełdowa, Wybickiego, Orląt Lwowskich, Kopernika, Mireckiego.
3 stycznia (czwartek) Zubrzyckiego, Krucza, Moniuszki, Ogrodowa, Partyzantów.
4 stycznia (piątek) Rejtana, Broniewskiego, Pileckiego, Hołdu Pruskiego.
5 stycznia (sobota) Piłsudskiego, Waryńskiego, Sportowa, Traugutta.
7 stycznia (poniedziałek) Szymanowskiego, Matejki, Asnyka, Grodzka.
8 stycznia (wtorek) Grottgera, Głowackiego, Jedności, Legnicka, Andersa, Pocztowa.
9 stycznia (środa) Modrzejewskiej, Plac Gwiaździsty, Skłodowskiej-Curie, Płowce, Szpitalna.
10 stycznia (czwartek) Wyspiańskiego, Chełmońskiego, 4 Marca, Słowackiego.
11 stycznia (piątek) Młyńska, Mickiewicza, Grunwaldzka, Podgrodzie, Marii Ludwiki, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Anastazji, Laskonogiego, kard. Wyszyńskiego, Kościuszki.
12 stycznia (sobota) Orla, Rzeczna, 1 Maja, bpa Domina.
14 stycznia (poniedziałek) Zwycięstwa.
15 stycznia (wtorek) Wojska Polskiego, Konopnickiej, Kasprowicza, Boya Żeleńskiego, Korczaka, Żwirowa, Piaskowa.
16 stycznia (środa) Bogusława II, Dąbrówki, Zawiszy Czarnego, Zakole.
17 stycznia (czwartek) Dzieci Wrzesińskich, Drzymały, Krakusa i Wandy, Wróblewskiego.
18 stycznia (piątek) Harcerska, Kaszubska, Konstytucji 3 Maja, Połtawska, Chrobrego.
19 stycznia (sobota) Rynek Staromiejski, Szeroka, Barlickiego.
21 stycznia (poniedziałek) Mariańska, Krzywoustego + UZUPEŁNIENIA

Od poniedziałku do piątku początek kolędy o godz. 16.00. W soboty o godz. 14.00.

Read more

Niechaj Święta Rodzina zamieszka w naszych sercach i w naszych domach.

Duszpasterze parafii katedralnej otaczają modlitwą całą wspólnotę
i naszych gości. Życzymy Bożych błogosławieństw: pokoju, łaski wiary, rodzinnej szczęśliwości.

Niechaj Święta Rodzina zamieszka w naszych sercach
i w naszych domach.

Do zobaczenia na spotkaniach kolędowych!

Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych.

Spotkanie niesakramentalnych odbędzie się w Niedzielę 9 grudnia 2018 r. o godzinie 18.00, na plebanii przy ul. Chrobrego 7

WRACAMY DO KATEDRY

 

MODLITWA KORONACYJNA

 

Maryjo, Matko Jezusowa, która jesteś od wieków w koszalińskiej katedrze Gospodynią Bożego domu i orędowniczką w ludzkich sprawach, wybieramy Cię na Królowę w sercach mieszkańców Pomorza Środkowego i Północnej Wielkopolski, koronujemy na Panią Koszalina jako biskupiej stolicy, pozdrawiamy we wszystkich wspólnotach składających się na Kościół parafialny i diecezjalny.

Przyjmij koronę naszej powszedniej pobożności i świętości odświętnej, uciesz się klejnotem naszej wierności wszystkim ślubowaniem, tym jasnogórskim i sakramentalnym, skrzatuskim i katedralnym, i tym składanym przed Bogiem na progu naszych domów.

Nauczyliśmy się takiego zawierzenia od św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II, którzy wybrali Cię pierwsi i przeszli przez życie dobrze czyniąc, i osiągając szczyty doskonałości ziemskiej.

Maryjo, która jesteś w tryptyku koszalińskiej katedry i podajesz nam Jezusa, owoc Twojego życia, jednocz nas w modlitwie i apostolskim działaniu, umacniaj w powołaniach i zadaniach, wychowuj w rodzinie Bożych dzieci i módl się za nami.NOWA SZATA KRÓLOWEJ

Informacja na otwarcie katedry po remoncie – grudzień 2018 

Spotkanie z Chrystusem i Jego Kościołem w koszalińskiej katedrze po ośmiu miesiącach intensywnych prac konserwatorskich i instalacyjnych oraz historycznej nieobecności liturgii wiąże się z wdzięcznością dla Boga i ludzi. Rozproszona wspólnota parafialna i diecezja „bezdomna” w tym czasie powracają do swojego domu z początkiem Adwentu AD 2018. Zapraszamy wszystkich w progi katedry i prosimy o wdzięczną modlitwę za całą rzeszę dobroczyńców i wykonawców tego zbożnego dzieła.

Duchowe odczytanie „nowej szaty Królowej”, tak możemy nazywać rozjaśnione wnętrze świątyni, spróbujemy przeżyć otwierając Księgę Objawienia św.Jana:

„Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.i dano jej oblec bisior lśniący i czysty” – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. (…) Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”. (Ap19,7-9) Nazywamy Oblubienicę Baranka zadomowianą w katedrze koszalińskiej Królową i przywołujemy apokaliptyczną koronę zwycięskiej Matki Mesjasza. W tym obrazie odczytajmy zachętę, aby rozważyć, przemodlić, przygotować dosłowną koronację figury Maryi w tryptyku odnowionym po pięciu wiekach w 2012 r .. Jeżeli jest to Boża sprawa i Opatrzność sprawi jako możliwą koronację na SO-lecie diecezji, to czeka nas w najbliższych latach wielka duchowa praca, dla której iskrą zapalną są nowe światła tegorocznego Adwentu.PRACE WYKONAWCZE DZIĘKI DOTACJOM PUBLICZNYM

Odnowione wnętrze katedry koszalińskiej swoją jasnością architektury i naturalnym ciepłem zaprasza do modlitwy i duchowego przeżywania obecności w domu Bożym. Decyzje historyków sztuki i konserwatorów przyniosły nową aranżację świątyni, która wpisuje się w średniowieczną tradycję kształtowania gotyckich budowli goszczących liturgię katolicką. Wszystkie powierzchnie, ścian zostały pokryte pobiałami i tynkami, a elementy konstrukcyjne-czyli sklepienia, łuki, filary­otrzymały polichromie oparte na badaniach pierwotnego wystroju kolorystycznego katedry.

Rozjaśnione wnętrze zostało podkreślone zmodernizowanym oświetleniem oraz szarozieloną posadzką w nawie wykonaną z wapienia olandzkiego. Prezbiterium zaś ma na posadzce brunatno-zieloną szachownicę z wapienia gotlandzkiego. Pod posadzką zainstalowano urządzenia grzewcze, która mają zapewnić przyjazny mikroklimat w okresie chłodniejszej pogody. Badania archeologiczne przyniosły odsłonięcie w prezbiterium pierwotnej posadzki z XIV w., oraz odtworzenie w nawie południowej pięciu nisz, pełniących przed reformacją rolę armariów (szaf zakrystyjnych) na potrzeby liturgii sprawowanej przy licznych bocznych ołtarzach w kościele. Odkryte pochówki z minionych wieków zostały przebadane i godnie pogrzebane w tych samych miejscach, a pamięć o wszystkich podkreśla płyta komemoracyjna z trójjęzycznym napisem w centrum nawy. Katedrę ozdobi zrekonstruowany XVll-wieczny tryptyk z obrazem „Ostatniej Wieczerzy”. Pierwotnie znajdował się on w kościele w Łeknie, a teraz będzie zapraszał do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wartość projektu wyniosła ponad 3 550 000 zł. Dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pokryła koszty prac w kwocie ponad 2 900 000 zł, a wkład własny został opłacony przez Miasto Koszalin sumą 300 000 zł oraz Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską i Parafię katedralną.

Zadania przewidziane w projekcie realizowanym w tym roku obejmują:

–    konserwację murów ścian, filarów i sklepień nawy z przyległymi wnętrzami z nową aranżacją polichromii, odtworzeniem nisz-armariów, zachowaniem świadka pierwszej posadzki (XIV w.) w prezbiterium,
–    wymianę kamiennej posadzki w nawie i prezbiterium oraz instalację ogrzewania podłogowego,
–    modernizację oświetlenia nawy,
–    rekonstrukcję tryptyku „Ostatniej Wieczerzy” z Łekna,
–    konserwację muru zachodniego przy wieży i ogrodzenia.INNE INWESTYCJE

Niektóre elementy wyposażenia katedry znalazły swoje nowe usytuowanie. Pod wieżą urządzono dwie komory grobowe i w jednej z nich spoczęła trumna z ciałem ś. p. Biskupa Czesława Domina ( + 1992); podobne grobowce znalazły się pod posadzką kaplicy adoracji.

Diecezja i Parafia pokryła koszty wykonania kolejnych zadań:

–    wymiana nagłośnienia świątyni,
–    modernizacja instalacji alarmowej,
–    instalacja urządzeń telewizji internetowej,
–    zbudowanie 4 komór grobowych,
–    odnowienie ławek w nawie.

W tym roku trwają kolejne etapy remontu zabytkowych organów (zakończenie w 2019 r.l, które są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( ok. 850 000 zł) i Miasto Koszalin (72 000 zł).

POBIERZ ULOTKĘ

Wieczorem w sobotę 1 grudnia powracamy z liturgią do świątyni katedralnej

Wieczorem w sobotę 1 grudnia powracamy z liturgią do świątyni katedralnej, rozpoczynając o godz. 17.15 Nieszporami z lucernarium (błogosławieństwo światła) i o godz. 18.00 Mszą św. I Niedzieli Adwentu. W niedzielę 2 grudnia pełny program liturgiczny z korektą. Msze św. niedzielne w katedrze będą sprawowane według następującego porządku: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00 i 19.00. W kościele pw. św. Józefa o godz. 11.00 oraz Msza św. w jęz. łacińskim o godz. 18.00. Od poniedziałku 3 grudnia zapraszamy na Msze roratnie w dni powszednie o godz. 6.15.

Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych.

Św. Jan Paweł II niejednokrotnie wzywał Kościół i duszpasterzy do : ,,okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę’’. W myśl tych słów Kościół wychodzi naprzeciw tym trudnością, pokazując jednocześnie istotę i znaczenie osób żyjących w związkach niesakramentalnych w oczach Boga.

Duszpasterstwo jest adresowane do osób żyjących w cywilnych związkach małżeńskich, które po rozwodzie zawarły ponowny związek, bądź z obiektywnych powodów nie mogą zawrzeć małżeństwa sakramentalnego. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 19.00 w Sali 103. Serdecznie zapraszamy.

Nowe szaty Oblubienicy Baranka

 

– Wnętrze naszej katedry osiąga już swój finalny kształt – mówi ks. Henryk Romanik, proboszcz i diecezjalny konserwator zabytków. Z okazji święta Poświęcenia Kościoła Katedralnego zapraszamy do środka.

Prace kamieniarskie w prezbiterium, nawach oraz w kaplicy adoracji są już prawie zakończone.
– Robi wrażenie sposób konserwatorskiego potraktowania wszystkich powierzchni w nawach – na ścianach, sklepieniach i filarach. Niektóre części ceglane zostały pokryte cienką pobiałą, pozostawiając widoczną fakturę muru. Z drugiej strony pojawiła się kolorystyka, która została wystudiowana przez specjalistów od architektury gotyckiej – wyjaśnia ks. Henryk Romanik.

 

Czytaj więcej na stronie Gościa Niedzielnego

Ministrantów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Mistrzostwa w szachach III Indywidualne i Drużynowe Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie

Taca sprzed lat?

W trakcie badań archeologicznych w koszalińskiej katedrze znaleziono monety – m.in. denary koszalińskie z XV wieku. Ktoś je upuścił 500 lat temu. Dzisiaj je podnosimy.

Oprócz denarów koszalińskich w rozkopanej katedrze znalazły się także pfennigi i gute pfennigi pruskie z końca XVIII i początku XIX wieku.
– To są drobne monety składane na ofiarę. Czasami były gubione, wpadały w fugi posadzki ceglanej lub między deski – wyjaśnia Zbigniew Stanisławski, archeolog i numizmatyk, który bierze udział w badaniach prowadzonych przy okazji remontu świątyni.
O wiele starsze i znacznie cenniejsze są wspomniane już XV-wieczne denary koszalińskie, ale także słupskie, kołobrzeskie czy stargardzkie. Można je rozpoznać po charakterystycznych znakach.

więcej przeczytasz na stronie
https://koszalin.gosc.pl/doc/4991408.Taca-sprzed-lat

Studia Teologiczne w Koszalinie