Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W najbliższy czwartek 20 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to święto nakazane, w którym mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00, 9.00, 13.30, 16.00 i 19.00. Mszy św. o godz. 9.00 będzie przewodniczył bp Edward Dajczak. Po niej – około godz. 9.50 – wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem w kierunku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Pierwszy ołtarz będzie się znajdował przy ratuszu.

Próba sypania kwiatów przed Bożym Ciałem w środę 19 czerwca o godz. 16.15 przy katedrze. Tradycyjnie zachowujemy tzw. Oktawę Bożego Ciała – od piątku Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie po Mszy św. o godz. 18.00, a po niej procesja dookoła kościoła. W niedzielę litania i procesja o godz. 17.00.

 

Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławionych

darów duchowych,

płynących z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.

Proboszcz i duszpasterze parafii katedralnej.

 

Podziękowania dla dzieci z Katedry

Liturgia świąteczna w katedrze 2019

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA W KATEDRZE

Spowiedź przedświąteczna w katedrze

Od poniedziałku do środy w na każdej Mszy, w ramach stałego konfesjonału oraz

rano od 8.30 i wieczorem od 17.30.

W Wielki Czwartek i Wielki Piątek

od 7.00 do 18.30 oraz od 22.00 do 23.00.

W Wielką Sobotę od 7.00 do 16.00.

Nie będzie spowiedzi podczas wieczornych liturgii.

Chodźcie, powróćmy do Pana! (Oz 6, 1)

Wielkopostne rekolekcje parafialne w tym roku poprowadzi ks. dr Radosław Suchorab razem z klerykami roku propedeutycznego ze Szczecinka. Rozpoczęcie w IV Niedzielę Wielkiego Postu 31 marca. W dni powszednie od poniedziałku do środy nauki rekolekcyjne będą głoszone na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w niedzielę na każdej Mszy św. oraz od poniedziałku do środy – rano od godz. 8.30 i wieczorem od godz. 17.30.

Środa Popielcowa

W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Zapraszamy do katedry na Msze św. o godz.
6.30, 7.00, 9.00, 12.00, 16.30 i 18.00.

W piątki zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po Mszy św. o godz. 9.00 i o godz. 17.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych, o godz. 16.30 dla dzieci.
W niedziele wielkopostne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża o godz. 17.00.

Kolęda 2019

2 stycznia (środa) Giełdowa, Wybickiego, Orląt Lwowskich, Kopernika, Mireckiego.
3 stycznia (czwartek) Zubrzyckiego, Krucza, Moniuszki, Ogrodowa, Partyzantów.
4 stycznia (piątek) Rejtana, Broniewskiego, Pileckiego, Hołdu Pruskiego.
5 stycznia (sobota) Piłsudskiego, Waryńskiego, Sportowa, Traugutta.
7 stycznia (poniedziałek) Szymanowskiego, Matejki, Asnyka, Grodzka.
8 stycznia (wtorek) Grottgera, Głowackiego, Jedności, Legnicka, Andersa, Pocztowa.
9 stycznia (środa) Modrzejewskiej, Plac Gwiaździsty, Skłodowskiej-Curie, Płowce, Szpitalna.
10 stycznia (czwartek) Wyspiańskiego, Chełmońskiego, 4 Marca, Słowackiego.
11 stycznia (piątek) Młyńska, Mickiewicza, Grunwaldzka, Podgrodzie, Marii Ludwiki, Kazimierza Wielkiego, Księżnej Anastazji, Laskonogiego, kard. Wyszyńskiego, Kościuszki.
12 stycznia (sobota) Orla, Rzeczna, 1 Maja, bpa Domina.
14 stycznia (poniedziałek) Zwycięstwa.
15 stycznia (wtorek) Wojska Polskiego, Konopnickiej, Kasprowicza, Boya Żeleńskiego, Korczaka, Żwirowa, Piaskowa.
16 stycznia (środa) Bogusława II, Dąbrówki, Zawiszy Czarnego, Zakole.
17 stycznia (czwartek) Dzieci Wrzesińskich, Drzymały, Krakusa i Wandy, Wróblewskiego.
18 stycznia (piątek) Harcerska, Kaszubska, Konstytucji 3 Maja, Połtawska, Chrobrego.
19 stycznia (sobota) Rynek Staromiejski, Szeroka, Barlickiego.
21 stycznia (poniedziałek) Mariańska, Krzywoustego + UZUPEŁNIENIA

Od poniedziałku do piątku początek kolędy o godz. 16.00. W soboty o godz. 14.00.

Read more

Niechaj Święta Rodzina zamieszka w naszych sercach i w naszych domach.

Duszpasterze parafii katedralnej otaczają modlitwą całą wspólnotę
i naszych gości. Życzymy Bożych błogosławieństw: pokoju, łaski wiary, rodzinnej szczęśliwości.

Niechaj Święta Rodzina zamieszka w naszych sercach
i w naszych domach.

Do zobaczenia na spotkaniach kolędowych!

WRACAMY DO KATEDRY

 

MODLITWA KORONACYJNA

 

Maryjo, Matko Jezusowa, która jesteś od wieków w koszalińskiej katedrze Gospodynią Bożego domu i orędowniczką w ludzkich sprawach, wybieramy Cię na Królowę w sercach mieszkańców Pomorza Środkowego i Północnej Wielkopolski, koronujemy na Panią Koszalina jako biskupiej stolicy, pozdrawiamy we wszystkich wspólnotach składających się na Kościół parafialny i diecezjalny.

Przyjmij koronę naszej powszedniej pobożności i świętości odświętnej, uciesz się klejnotem naszej wierności wszystkim ślubowaniem, tym jasnogórskim i sakramentalnym, skrzatuskim i katedralnym, i tym składanym przed Bogiem na progu naszych domów.

Nauczyliśmy się takiego zawierzenia od św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II, którzy wybrali Cię pierwsi i przeszli przez życie dobrze czyniąc, i osiągając szczyty doskonałości ziemskiej.

Maryjo, która jesteś w tryptyku koszalińskiej katedry i podajesz nam Jezusa, owoc Twojego życia, jednocz nas w modlitwie i apostolskim działaniu, umacniaj w powołaniach i zadaniach, wychowuj w rodzinie Bożych dzieci i módl się za nami.NOWA SZATA KRÓLOWEJ

Informacja na otwarcie katedry po remoncie – grudzień 2018 

Spotkanie z Chrystusem i Jego Kościołem w koszalińskiej katedrze po ośmiu miesiącach intensywnych prac konserwatorskich i instalacyjnych oraz historycznej nieobecności liturgii wiąże się z wdzięcznością dla Boga i ludzi. Rozproszona wspólnota parafialna i diecezja „bezdomna” w tym czasie powracają do swojego domu z początkiem Adwentu AD 2018. Zapraszamy wszystkich w progi katedry i prosimy o wdzięczną modlitwę za całą rzeszę dobroczyńców i wykonawców tego zbożnego dzieła.

Duchowe odczytanie „nowej szaty Królowej”, tak możemy nazywać rozjaśnione wnętrze świątyni, spróbujemy przeżyć otwierając Księgę Objawienia św.Jana:

„Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.i dano jej oblec bisior lśniący i czysty” – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. (…) Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”. (Ap19,7-9) Nazywamy Oblubienicę Baranka zadomowianą w katedrze koszalińskiej Królową i przywołujemy apokaliptyczną koronę zwycięskiej Matki Mesjasza. W tym obrazie odczytajmy zachętę, aby rozważyć, przemodlić, przygotować dosłowną koronację figury Maryi w tryptyku odnowionym po pięciu wiekach w 2012 r .. Jeżeli jest to Boża sprawa i Opatrzność sprawi jako możliwą koronację na SO-lecie diecezji, to czeka nas w najbliższych latach wielka duchowa praca, dla której iskrą zapalną są nowe światła tegorocznego Adwentu.PRACE WYKONAWCZE DZIĘKI DOTACJOM PUBLICZNYM

Odnowione wnętrze katedry koszalińskiej swoją jasnością architektury i naturalnym ciepłem zaprasza do modlitwy i duchowego przeżywania obecności w domu Bożym. Decyzje historyków sztuki i konserwatorów przyniosły nową aranżację świątyni, która wpisuje się w średniowieczną tradycję kształtowania gotyckich budowli goszczących liturgię katolicką. Wszystkie powierzchnie, ścian zostały pokryte pobiałami i tynkami, a elementy konstrukcyjne-czyli sklepienia, łuki, filary­otrzymały polichromie oparte na badaniach pierwotnego wystroju kolorystycznego katedry.

Rozjaśnione wnętrze zostało podkreślone zmodernizowanym oświetleniem oraz szarozieloną posadzką w nawie wykonaną z wapienia olandzkiego. Prezbiterium zaś ma na posadzce brunatno-zieloną szachownicę z wapienia gotlandzkiego. Pod posadzką zainstalowano urządzenia grzewcze, która mają zapewnić przyjazny mikroklimat w okresie chłodniejszej pogody. Badania archeologiczne przyniosły odsłonięcie w prezbiterium pierwotnej posadzki z XIV w., oraz odtworzenie w nawie południowej pięciu nisz, pełniących przed reformacją rolę armariów (szaf zakrystyjnych) na potrzeby liturgii sprawowanej przy licznych bocznych ołtarzach w kościele. Odkryte pochówki z minionych wieków zostały przebadane i godnie pogrzebane w tych samych miejscach, a pamięć o wszystkich podkreśla płyta komemoracyjna z trójjęzycznym napisem w centrum nawy. Katedrę ozdobi zrekonstruowany XVll-wieczny tryptyk z obrazem „Ostatniej Wieczerzy”. Pierwotnie znajdował się on w kościele w Łeknie, a teraz będzie zapraszał do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wartość projektu wyniosła ponad 3 550 000 zł. Dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pokryła koszty prac w kwocie ponad 2 900 000 zł, a wkład własny został opłacony przez Miasto Koszalin sumą 300 000 zł oraz Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską i Parafię katedralną.

Zadania przewidziane w projekcie realizowanym w tym roku obejmują:

–    konserwację murów ścian, filarów i sklepień nawy z przyległymi wnętrzami z nową aranżacją polichromii, odtworzeniem nisz-armariów, zachowaniem świadka pierwszej posadzki (XIV w.) w prezbiterium,
–    wymianę kamiennej posadzki w nawie i prezbiterium oraz instalację ogrzewania podłogowego,
–    modernizację oświetlenia nawy,
–    rekonstrukcję tryptyku „Ostatniej Wieczerzy” z Łekna,
–    konserwację muru zachodniego przy wieży i ogrodzenia.INNE INWESTYCJE

Niektóre elementy wyposażenia katedry znalazły swoje nowe usytuowanie. Pod wieżą urządzono dwie komory grobowe i w jednej z nich spoczęła trumna z ciałem ś. p. Biskupa Czesława Domina ( + 1992); podobne grobowce znalazły się pod posadzką kaplicy adoracji.

Diecezja i Parafia pokryła koszty wykonania kolejnych zadań:

–    wymiana nagłośnienia świątyni,
–    modernizacja instalacji alarmowej,
–    instalacja urządzeń telewizji internetowej,
–    zbudowanie 4 komór grobowych,
–    odnowienie ławek w nawie.

W tym roku trwają kolejne etapy remontu zabytkowych organów (zakończenie w 2019 r.l, które są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( ok. 850 000 zł) i Miasto Koszalin (72 000 zł).

POBIERZ ULOTKĘ