Triduum Paschalne – zdjęcia

Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.
Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani.
Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie….

Triduum Paschalne – Liturgia, która trwa trzy dni

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach uczestniczymy w jednym święcie Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. Sprawujemy zatem jedną Liturgię, która trwa trzy dni.
Rozpoczniemy ją znakiem krzyża na Mszy Wieczerzy Pańskiej i zakończymy przyjęciem błogosławieństwa dopiero na koniec Wigilii Paschalnej.
Każdego dnia będziemy celebrować konkretne tajemnice.
W Wielki Czwartek wspominając Wieczerzę Pańską będziemy celebrować Eucharystię, czyli pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Wielki Piątek w uroczystej adoracji ucałujemy krzyż na znak, że nie ma dla nas nic cenniejszego niż śmieć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej usłyszymy, że „oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka” i zaraz potem, że „tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani”.
Trzy dni, jedna tajemnica, jedna Liturgia.

PROGRAM TRIDUUM

Wielki Czwartek
* godz. 9.00 – Msza Krzyżma. Podczas Eucharystii biskupi i prezbiterzy naszej diecezji odnowią przyrzeczenia kapłańskie.
* godz. 19.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej. Adoracja Najśw. Sakramentu do 24.00.

Wielki Piątek
* godz. 9.00 – Ciemna Jutrznia.
* godz. 15.00 – Droga Krzyżowa i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
* godz. 19.00 – Liturgia na cześć Męki Pańskiej.
Adoracja Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 24.00.

Wielka Sobota
* godz. 9.00 – Ciemna Jutrznia.
* godz. 10.30 do 16.00 – co pół godz. święcenie pokarmów na stół wielkanocny.
* godz. 20.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
* godz. 21.00 – Wigilia Paschalna w Wielką Noc.

Koszalińskie obchody Katastrofy Smoleńskiej

9 kwietnia obchodzimy 7 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.
Msza św. w intencji Pary Prezydenckiej i pozostałych ofiar katastrofy o godz. 16:00.

PROGRAM KOSZALIŃSKICH OBCHODÓW KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ:

12:00 – Apel pamięci przy Tablicy upamiętniającej Prezydentów Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego, Pątników na Górę Chełmską.

16:00 – Msza św. w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Katedra w Koszalinie

17.15 – Wieczornica smoleńska w sali konferencyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana ul. Ks. Bp. Cz. Domina 12 w Koszalinie.

  • Film o śp. Przemysławie Gośiewskim – Wicepremierze i Pośle na Sejm RP
  • Wykłady nt.: Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski – Prezydenci w służbie Rzeczpospolitej wygłoszone przez prof. zw. dr hab. Bogusława Polaka i red. Piotra Cywińskiego.