Proboszcz

Ks. Henryk Romanik

Wikariusze

Ks. dr Piotr Pękul – Ceremoniarz katedralny

Ks. Gracjan Ostrowski

Ks. Tomasz Wołoszynowski

Rezydenci:

ks. Janusz Lemański

ks. Marcin Wiśniowski

ks. Piotr Wieteska